Handige links

Thuiszorg goed regelen betekend niet alleen de fysieke zorg in huis halen, maar ook de bekostiging hiervan. Voor uw gemak heeft Thuiszorg Omélie alle belangrijke informatie te vinden over het bekostigen van uw thuiszorg op een rij gezet, te beginnen met belangrijke afkortingen:

Afkorting

Definitie

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

PGB

Persoons Gebonden Budget

ZIN

Zorg In Natura

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CAK

Centraal Administratie Kantoor

 


 

Informatie Rijksoverheid over AWBZ

Wanneer u thuiszorg behoevend bent valt u onder de AWBZ, dit betekend dat u recht heeft op PGB of ZIN. Meer informatie over deze ondewerpen kunt op de website van de rijksoverheid vinden, onder andere deze informatie:

 


 

Informatie PGB, belangenvereniging: Per Saldo

Op de website van Per Saldo kunt u alle informatie over PGB vinden met name in de vorm van nieuwsitems. Via deze website kunt u goed op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het geied van PGB.

 


 

Informatie CIZ

Het CIZ beoordeeld of u recht heeft op het ontvangen van AWBZ-zorg. Tevens kunt u via deze instantie uw AWBZ-zorg aanvragen. Zelf zorg aanvragen kan online of per post, alle informatie vind u hier:

 


 

Informatie CAK

Het CAK is een uitvoerende organisatie in de zorg- en welzijnsector en draagt de verantwoordelijkheid over een range aan financiële taken binnen deze sector, u krijgt met deze instantie te maken voor het betalen van een eigen bedrage voor de thuiszorg die u ontvangt of gaat ontvangen.

 


 

Informatie Regelhulp Wegwijzer

U kunt met de bovenstaande links niet uit de voeten? Dan kunt u Regelhulp gebruiken om in een paar stappen duidelijkheid te krijgen wat voor u de mogelijkheden zijn.

 

 

Thuiszorg Omélie - 1 contact persoon Thuiszorg Omélie - contact gegevens